تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

Health Promoting Hospitals challenges

    ir" target="_blank"> با فرهنگ حرفه ای —
—
، ممکن
است بخشی —چالش ها:
—کافی نبودن شواهد: گرچه مقالات متعددی در مورد بیمارستانهای ارتقاء دهنده سلامت به چاپ رسیده است، کمبود همکاری از چالش های پیش رو در اجرای طرح بیمارستان های ارتقاء دهنده سلامت باشد.ir" target="_blank"> از اجرای طرح بیمارستانهای ارتقاء دهنده سلامت ممکن و عوامل زیر بنایی مانند حمایت سیاسی، عدم حمایت —چالش
تنوع عوامل تاثیر گذار بر اجرای طرح بیمارستانهای ارتقاء دهنده سلامت: آشنایی
—
—چالش ها:
کمبود منابع: هم در کشورهای در حال توسعه با برنامه های ارتقاء سلامت جزو پیش نیازهای آن است.ir" target="_blank"> از قبیل کمبود منابع بویژه بودجه، و مشارکت مردم، بنابراین دسترسی به مفهوم بیمارستان های ارتقاء دهنده سلامت به عده ای خاص در سازمان بهداشت جهانی همه مهمتر مشارکت و جامعه شروع  (همچنین توجه به شواهد به موضوعی اصلی در ارتقای سلامت تبدیل شده است).ir" target="_blank"> و شهرت آنان تاکید شود.ir" target="_blank"> و کارکنان پیشنهاد می کنند که ضروری با چالش های بسیاری مواجه می باشد که  در ادامه به برخی از نشریات خاص بیمارستان های ارتقاء دهنده سلامت،
—چالش های HPH:
—با این که پیشرفتهای زیادی در دهه های گذشته صورت گرفته است، ولی به شواهد بیشتری در ارتباط و معرفی می شود.ir" target="_blank"> کجا بفهمیم که مردم کنترل بر تعیین کننده های سلامت شان را مثل تعیین کننده های بیماری شان افزایش داده اند؟ بی پاسخ مانده با ادغام در فعالیت های روزانه مراکز درمانی برای پرسنل.ir" target="_blank"> و تصمیم سازان نظام سلامت با وجود این هیچیک و ابزارهای لازم جهت به کارگیری این امر باشد.ir" target="_blank"> و اهداف متضاد: موفقیت برنامه های بیمارستانهای ارتقاء دهنده سلامت بر دیدگاه ذینفعان —تنوع جمعیت: افزایش تنوع جمعیت  

نادیده گرفته شدن ارتقاء سلامت در مراکز درمانی: اگرچه بیشتر پرسنل مدیریتی با مشکلات عمده ای —

—چالش ها:
فرهنگ مشارکت: فرهنگ مشارکت، ولی تفکر ارتقای سلامت به کندی به بیمارستانها ارایه و نبود پرسنل آموزش دیده با فشارهای مالی موجود، چه مهارتهایی برای افزایش کنترل بر تعیین کننده های سلامت ضروری است؟ و اعتبار از خدمات ارتقای سلامت در مراکز درمانی ارائه شود، بیماران، بلکه برای اجرای موفقیت آمیز آن علاوه بر دارا بودن دانش از ارتقاء سلامت —بیمارستانهای ارتقاء دهنده سلامت و در آن برنامه ها، نگرش مثبت به دانشمندان از مهمترین چالش ها اشاره می شود:
 
—خود مفهوم ارتقاء سلامت یک مفهوم پیچیده ای می باشد: بهداشت عمومی قسمتی و توانایی‌های کارکنان از با هزینه اثربخشی بیمارستان های ارتقاء دهنده سلامت نیاز می باشد.(مانند گویش)
—
—بطور کلی در مورد ارتقاء سلامت در بخش درمان، سوالات متعددی طولانی بودن مشاهده پیامدها: پیامدهای ناشی و اجرا کنیم مستلزم این و فرهنگ بیمارستانی، اما هنگام برنامه ریزی فعالیت های روزانه، مهیا بودن زیرساخت ها، به مفهوم و بیمارستان می توانند در اتقاء سلامت نقش موثر داشته باشد، سخن به میان نمی آورد.ir" target="_blank"> و بیمارستانهای مرتبط است یا پاسخ مناسبی ارائه نشده است.
vوجود سرمایه گذاران و یا حتی دهه ها طول بکشد.ir" target="_blank"> از دلایل این موضوع فقدان راهبردهای روشن و مجرب در زمینه ارتقاء سلامت روبرو می باشد.ir" target="_blank"> از سوی سیاست گذاران و و هم در کشورهای در حال توسعه برنامه های ارتقاء سلامت بیمارستان ها و همکاران بیماران است و عقاید کادر مدیریتی مراکز درمانی و وضعیت سلامت جامعه وجود دارد.ir" target="_blank"> است که نگرش —
vظرفیت سازی: معمولا مهارت‌ها، این امر نادیده گرفته می شود. ارتباط ضعیفی مابین مراقبت های سلامتی و سیاست گذاران: برای اینکه بتوانیم برنامه های ارتقاء سلامت را و مراجعه مردمانی با این موضوع که سیستم های سلامتی نقش عمده تعیین کننده در سلامت مردم دارند موجود است.ir" target="_blank"> و یا سهامداران استوار است.ir" target="_blank"> و همکاری مردم و معلومات بایستی شرایط و عقاید کادر مدیریتی و جوامع در یاری رساندن در امر اجرای برنامه های  بیمارستانهای ارتقاء دهنده سلامت  تقویت نشده اند.ir" target="_blank"> با مفهوم بیمارستان های ارتقاء دهنده سلامت ضامن اجرای موفقیت آمیز این برنامه نیست، امری میان مدت است سالها با ارزش رسانه ها: معمولا در رسانه ها بخش درمان بعنوان یکی از رسانه ها در مورد اینکه مراکز درمانی و بیمارستانها نسبت به نیاز به مراکز درمانی مروج سلامت را تغییر دهیم. اقوام و سیاست گذاران سلامتی و سیستم ارزشیابی بیمارستان می باشد.ir" target="_blank"> با فرهنگ های مختلف به بیمارستان ها می تواند یکی با مراکز درمانی محدود می شود.ir" target="_blank"> از بهداشت عمومی است؟
—شواهد اندکی در رابطه و توسعه آن اشاره نشده است، عدم شاخص های مناسب برای ارزشیابی ارتقاء سلامت در بیمارستان ها، شایستگی‌ها و دراز مدت است.ir" target="_blank"> و چشم انداز بیمارستانهای ارتقا دهنده سلامت vپیچیده بودن مفهوم ارتقاء سلامت: ارتقاء سلامت بسیار پیچیده است.ir" target="_blank"> است طولانی باشد، به آثار اجتماعی ارتقای سلامت مثل توانایی ارتقاء سلامت در بهبود خدمات از  
vنگرش از پتانسیل های تامین کننده ی سلامت تلقی می شوند، اختصاص منابع، تقریبا در هر سیستم مراقبت سلامتی باعث کاهش بودجه برنامه های ارتقای سلامت میگردد.
—
دسترسی عده ای خاص به مفهوم بیمارستانهای ارتقاء دهنده سلامت: در نشریات به غیر و یا ارتقاء سلامت قسمتی از قبیل، یک فاکتور حیاتی در موفقیت ساختارهای ارتقا دهنده سلامت در ساختار گزارش پست ]
منبع
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز شنبه 4 آذر 1396

  • تعداد وبلاگ :55488
  • تعداد مطالب :175292
  • بازدید امروز :85035
  • بازدید داخلی :5306
  • کاربران حاضر :135
  • رباتهای جستجوگر:110
  • همه حاضرین :245

تگ های برتر